Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego...

Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie: Prace remontowe związane z montażem prysznica

Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie: Prace remontowe związane z montażem prysznica przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Ogłoszenie dotyczące zaproszenia do składania oferty cenowej na zadanie: Prace remontowe związane z montażem prysznica przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Szczeg&

Wybór oferty cenowej na zadanie: Transport niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach informuje, że w powadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę. Wynik w załączniku. Dziękujemy za złożone oferty.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie: Transport niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach

Ogłoszenie dotyczące zaproszenia do składania oferty cenowej na zadanie: Transport niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach, nie przekraczającego wartości 14 000, 00 euro (na podstawie art.4 pkt. 8. Ustawy Prawo zamówień publicznych). Numer sprawy: ŚDS.3801.2.2013. Szczegóły zapytania ofertowego...

Zasady kierowania i przyjmowania do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach.

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach obejmuje wsparciem terapeutycznym dorosłe osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, gdzie przyczyną niepełnosprawności jest: przewlekła choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zasady...